Minodora Ursachi: Un om „dăruit”

MInodoraUrsachiCu ani în urmă am cunoscut un om care se evidenția nu numai prin frumusețea chipului, zâmbetul cald și plăcut, ci și prin sensibilitatea și finețea structurii umane, prin personalitatea sa distinctă, înzestrată cu o inteligență sclipitoare. Era – Emilia Țuțuianu.
Un neobosit om al cărții, dăruit profesiei, dar și un mare dăruitor de lumină sufletelor noastre. Prin competență și experiență, știe să valorifice cartea, rolul ei în informare, cercetare, în formarea și dezvoltarea personalității, să promoveze valoarea colecțiilor, facilitând o mai bună cunoaștere a lor la un nivel superior de receptare din partea utilizatorilor, să creeze o atmosferă plăcută și necesară atragerii spre lectură la prestigioasa instituție de cultură – Biblioteca municipală din Roman, contribuind hotărâtor la perpetuarea memoriei întemeietorului ei.
Ținuta și calitatea sa intelectuală, spiritul său întreprinzător i-au permis să-și extindă preocupările culturale, ceea ce au dus nu numai la creșterea importanței Bibliotecii ca factor activ de informație și educație, ci și la îmbogățirea cărții de identitate a Romanului, dând noi dimensiuni culturii și creației romașcane.
În anul 2003 înfiinţează Editura Mușatinia, cu care desfășoară o activitate complexă, responsabilă, asigurând tot lanțul de operațiuni necesare realizării lucrărilor de editare carte, începând de la grafică, tehnoredactare și scanare, tipărire și până la finalizarea acestora. Pasiunea, atenția, profesionalismul punându-și amprenta pe aparițiile operelor de mare valoare pentru cultura națională și implicit pentru cultura romașcană. Editor care se respectă, doamna Emilia face din fiecare carte o adevărată bijuterie artistică.
A îngrijit și prefațat numeroase cărți din toate domeniile, de la istorie, la filozofie și literatură, de la muzică, la albume, de la dicționare de artiști, la monografii și antologii, volume reprezentative pentru cultura romaşcană şi românească, fiecare apariție editorială fiind mediatizată și pe internet; dintre cele peste o sută douăzeci de volume apărute la Editura Muşatinia amintesc:
– O antologia a literaturii nemţene, Poezii dintr-un ierbar; Pegasul dă cu copita, Monografia Bibliotecii din Roman; Cronica pisălogului, Muzeul de Artă Roman 50 de ani, Mioriţa mit triadic, Graniţele Moldovei, Melchisedec lumina ortodoxiei româneşti, Portrete printre rame, Identități artistice la Roman, Rugul creaţiei Nicolae Otto Kruch, Veronica Balaj coordonate critice, Irimescu demiurgul de tăceri etc.
În cadrul editurii a inițiat colecțiile:
– Harisma – transcrierea operei lui Melchisedec Ștefănescu – Cronica Romanului și a Episcopiei de Roman; Încheierea cronologiei picturii moldovenești, sec. XV-XVI cu datarea ansamblurilor de la Părhăuți și Arbure;
– Harpha – Mileniul trei pe portativ: Ontifonismul, Olinifonismul,
Omnifonismul,
Din respect față de istoria, cultura și spiritualitatea acestor locuri, inimoasa Emilia Ţuţuianu a avut inițiativa lăudabilă și curajoasă a înființării în anul 2009 a Societății Culturale „George Radu Melidon” și a fondării revistei – „Melidonium”, inițiative sprijinite de distinsa doamnă director Dana Vega care s-a implicat direct în realizarea programelor și proiectelor de promovare a tradițiilor și culturii locale și naționale, considerând a fi normal ca Societatea culturală să funcționeze în sediul Bibliotecii. Revista s-a impus de la primul număr datorită conținutului de valori transmis cititorilor, punând în lumină tezaurul romașcan de spiritualitate, de urbanism, de creație literar-artistică lăsat de atâtea nume de rezonanță națională și internațională, mari personalități ale culturii române și faptele lor, promovarea și sprijinirea spiritului local. Semnăturile prestigioase bine cunoscute, cele ale tinerilor creatori și înalta ținută grafică au asigurat un grad ridicat de interes și atractivitate, au dat garanția prestigiului ei.
Implicarea totală în viața culturală romașcană a editorului ei, atragerea atenției lumii din țară și din afară spre cunoașterea mai bine a valorilor romașcane, prin legătura cu revistele și scriitorii de pe multe continente, constituie unele din elementele care asigură renumele și rezistența în timp a acestei prestigioase publicații de cultură, artă, tradiție, credință, istorie și educație – Melidonium şi pe internet site-ul Melidonium.ro, distinsa doamnă Ţuţuianu bucurându-se de o largă recunoaștere și dăruire, concretizate și în acordarea, în anul acesta, în luna ianuarie, a Premiului pentru Revista Melidonium la Gala Culturii Nemțene Superlativele culturale ale anului 2015.
,,O întâmplare fericită (dar există, oare, întâmplare?) m-a adus în preajma şi apoi, în paginile revistei „Melidonium”, minunată revistă, asupra căreia a vegheat, veghează şi sper, din toată inima, că va veghea, vreme îndelungată, distinsa, talentata şi generoasa Doamnă Emilia Ţuţuianu.
„Melidonium”, prin ştiinţa, sensibilitatea şi vocaţia culturală a Directoarei sale, a probat, necontenit, că are nu doar simţul valorii, ci şi cultul acesteia, promovând texte temeinice, de o mare varietate şi profunzime, orientate spre teme majore, texte moderne, ca viziune şi expresie. Am urmărit, cu atenţie şi încântare, revista, am colaborat, fără ezitări, la mai multe ediţii, am recomandat-o, călduros, colegilor şi prietenilor mei.
La fel voi face şi de acum înainte. Vivat, crescat, floreat!” mărturiseşte omul de cultură timişorean Eugen Dorcescu.
Obținerea în anul 2014 a Diplomei de Excelență pentru activitatea online, acordată de Fundația pentru cultură și învățământ „Ioan Slavici” și Universitatea „Ioan Slavici” din Timişoara, reprezintă răsplata și prețuirea muncii de promovare culturală și în acest mediu, prin revista Melidonium.
Evoluția neîntreruptă a revistei și a editurii se datorează entuziasmului unui om curajos care a crezut în necesitatea apariției lor și care și-a asumat toate provocările. Prin inteligență, voință și omenie, doamna Emilia reușește să facă față tuturor împrejurărilor vieții, interpretărilor greșite, vanităților sau neîncrederii din partea unor mărunți denigratori, orgolioși, stăpâniți de invidie, care apreciază rezultatele unei persoane prin prisma simpatiilor sau antipatiilor, bazându-se întotdeauna pe suportul său interior, dătător de putere și încredere, alături fiindu-i soțul, formând un cuplu armonios, care se completează perfect unul cu altul, precum și talentați colaboratori și prieteni devotați, de bună credință.
Înzestrată cu un sensibil talent poetic, cu o putere mare de exprimare a profunzimii gândurilor, simțămintelor și trăirilor sale, distinsa doamnă Emilia a dăruit culturii române două volume de poezii – Flori de măr și În amurg care se bucură de aprecieri elogioase din partea unor personalități de renume ale literaturii române: Tudor Ghideanu, Ion Rotaru, Eugen Dorcescu, Ștefan Dumitrescu, Daniel Corbu, Gh. A. M. Ciobanu etc. fiind inclusă în O istorie a literaturii române de la origini până în prezent, 2009, autor criticul Ion Rotaru.
În cronica literară a poeziei În amurg, scriitorul Ștefan Dumitrescu menționează „O carte plină de frumuseți, de meditație, de muzică divină, de melancolie și de amurg…cinste cui te-a scris”.
Printr-o intuire artistică absolut normală, pe potriva temperamentului său și talentului firesc, e o… neo eminesciană sau, mai bine am zice, pionera unui fel de nou stil clasic „terto” și, totodată…romantic, aproape unic în câmpul liric de azi” – critic Ion Rotaru.
Este şi autoarea albumului de artă – Pictorul Constantin Bârjoveanu, 2003. Un album impecabil documentat și bogat ilustrat, privind universul biografic și artistic a unei personalități care s-a impus în peisajul artistic romașcan prin originalitatea viziunii și varietatea mijloacelor de expresie; a Monografiei comunei Cordun – 2013 (colectiv de autori), realizată dintr-o pornire interioară, legată afectiv de oamenii și locurile respective, precum și din dorința de a da, în urma unei baze serioase de documentare științifică, un document, adevărat act de identitate, deosebit de util și valoros privind aspectele istorice, demografice, politice, culturale, economice și spirituale de-a lungul anilor și până în prezent, acum, când comuna cunoaște o evoluție dinamică și modernă; este coautor la – Zboruri întrerupte, Emil Bucureșteanu, 2008, Ben Todică, ambasador onorific al românismului în lume, 2013.
Cu un larg orizont intelectual și forță creatoare, doamna Emilia este prezentă cu comunicări științifice și studii în diferite reviste: Filozoful Tudor Ghideanu, revista Asachi; Poeta Viviana Michiu; O sută de ani de rostire filosofică românească, Melidonium; Gheorghe Stoica – poesis, penel și culoare, revista Studia Romanensia; PS Ioachim Băcăuanul, cel mai important imnograf al sfinților români; Dimensiuni ale muzeografului creator. Penel, culoare și lumină pentru eternitate, revista Din istoria orașului Roman; O lume eterogenă… sub microscop, O legendă vie a culturii romaşcane Gh. A.M. Ciobanu – revista Conta, la aniversarea a nouăzeci de ani a eseistului romaşcan etc.; articole în presa locală și din țară; colaboratoare la prestigioase reviste literare, precum: Moldova Literară, Singur, Cuvântul literar, Asachi, Dor de Dor, Vatra Veche, Conta, Pagini românești din Noua Zeelandă, Tribuna noastră (Canada), Observatorul – Toronto.
Prezență activă și pregnantă în peisajul cultural al Romanului, d-sa surprinde și ca realizatoare a unor ample și consistente interviuri, inteligent gândite, în care se poate observa profunda sa pregătire filozofică și psihologică, cu personalități de prestigiu: scriitoarea Veronica Balaj, prof. univ. dr. Tiberiu Tudor, poetul Dimitrie Grama, scriitoarea Vavila Popovici, scriitorul Virgil Răzeşu, scriitorul Boris David.
Integrată în dialogul literar actual, Emilia Ţuţuianu este membră a Ligii Scriitorilor din România filiala Iaşi, începând cu anul 2016, iar din anul 2014 este membră colaboratoare a Asociaţiei scriitorilor de limbă română din Quebec, ASLRQ, Canada.
Distincțiile primite: Premiul Culturii romașcane, 2006, Medalia de bronz, acordată de Episcopia Romanului, 2008, Medalia de argint din partea Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, 2009; a ocupat Locul II, reportaj literar și locul I, secția proză, la Concursul „Dor de Dor”, Ipotești, 2011, 2012; Diplome de excelență pentru implicarea și sprijinirea actului cultural în mediul rural primite la Călărași și comuna Cordun, înnobilează capacitatea profesională și valoarea muncii desfășurată cu dăruire și eficiență, numelui său fiindu-i rezervat un spațiu larg, în dicționare și antologii, dintre care amintim:
Tudor Ghideanu – Ut pictura poesis,
Laurian Ante – O antologie a literaturii nemțene, 2006;
Conferința de Antropologie Urbană, 2010;
Marin Toma, Antologia „Dor de Dor”, 2011;
Constantin Toni Dârțu, Personalități române și faptele lor, 2011;
Gheorghe A.M. Ciobanu, Portrete printre rame, 2011;
Virgil Răzeșu, Scriitori din Neamț, 2012;
Marius Neculai, Mihaela Tihon, Personalități romașcane, 2012;
Tomșa Constantin, Un dicționar al literaturii din județul Neamț de la copiști la suprarealiști ( sec. al XV-lea – 2012), 2014,
Tomşa Constantin, Personalităţi ale culturii din judeţul Neamţ, 2014.

Tot ceea ce a realizat sunt fapte mari, de calitate, durabile, care vor rămâne pentru totdeauna în istoria acestor locuri și în conștiința oamenilor. Fiecare dintre ele poartă amprenta sufletului dumneaei mare, generos și cald, truda și frământările lucrului bine făcut, cu seriozitatea, iscusința, perseverența și meticulozitatea, dăruirea și excepționala putere de muncă a unui om dinamic și responsabil.
Efortul Emiliei Țuțuianu Dospinescu este ziditor, pentru zilele ce le trăim, pentru vremurile care vor veni. De remarcat este perseverența în faptă bună, prin truda necondiționată, dintr-un prea plin sufletesc dăruit cu generozitate”, apreciază poeta Mariana Gurza.
Personalitatea doamnei Emilia Țuțuianu Dospinescu, puternică și complexă, însuflețirea caldă pe care o pune în proiectele și faptele sale, tactul de rezolvare a diferitelor situații, dăruirea totală culturii și iubirea de carte sunt pilduitoare pentru noi toți, față de care nu avem decât gânduri de admirație și cuvinte de laudă.

Minodora Ursachi,

din volumul Fenomenul artistic romaşcan, pag. 259

Advertisement

Tagged: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: